อัลบั้มภาพ


ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มรอ. ร่วมกิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars)
ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. X สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน จังหวัดน่าน
ช. X กอ.รมน. X มรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลผักขวง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ X ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP : ทุเรียน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วช. X กอ.รมน. X มรอ. เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลเมืองลีง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน
ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. พบผู้ว่าฯ จังหวัดน่าน เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำคำขอ GI เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน
ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ตำหนักธรรม จ.แพร่
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ ประจำปี ๒๕๖๓
สป.อว. ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนาและยกระดับ OTOP ปี 62
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน การถอดองค์ความรู้ฯ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริการวิชาการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนราษฏร์วิทยา จ.ตาก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : ดิน ธาตุอาหารพืชฯ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
กิจกรรม Kick-off การดำเนินโครงการประจำปี 2563 : การผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฯ : การพัฒนา OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563
ประชุมคืนข้อมูลผลการดำเนินงาน : การปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru