อัลบั้มภาพ


พีธีมอบเตาเผาถ่านชีวภาพ แก่เกษตรกรต้นแบบ รุ่นที่ 2
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตถ่านชีวภาพฯ" เกษตรกรต้นแบบ รุ่น 2
นิทรรศการ ถ่านชีวภาพสู้ภัยแล้ง ในงาน Regional Research Expo 2020
คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการถ่านชีวภาพฯ
ศูนย์วิทย์ฯ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศวท.มรอ.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพฯ
ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน มรอ.เกษตรแฟร์ 62
พิธีมอบตรา GI สับปะรดห้วยมุ่น ทุเรียนหลง-หลินลับแลอุตรดิตถ์
ประชุมชี้แจง โครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ
เข้าร่วมสัมมนาฯ การทำงานร่วมกันระหว่าง สมอ. กับหน่วยตรวจสอบ มผช.
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2-2562
เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ปี 63
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาต การใช้ตรา GI จังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตผู้ขอใช้ตรา GI ผ้าหม้อห้อมแพร่
ตรวจติดตามการจัดทำระบบฯ งานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2562
ประชุมคณะทำงานพิจารณาคำขอ ตรวจสอบคุณภาพฯ GI ผ้าหม้อห้อมแพร่
ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพฯ GI ผ้าหม้อห้อมแพร่
นิทรรศการ "ราชินีแห่งขุนเขาน้ำปาด GI สับปะรดห้วยมุ่น"
ลงพื้นที่ประเมินโครงการพัฒนา 25 OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru