อัลบั้มภาพ


ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ GI กล้วยไข่กำแพงเพชร
บริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” พื้นที่อำเภอพิชัย
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP” @แม่พูล
ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ฯ" ณ วัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ ประจำปี ๒๕๖๑
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP”
ถ่ายทอดองค์ความรู้ “นวัตกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฯ"
จัดอบรม "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นนอกฤดูฯ"
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนฯ ครัวไอรีน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ)
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง และน้ำพริกดีน)
บริการวิชาการและชี้แจงโครงการให้กับเกษตรผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่น
ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ"
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ฯ"
ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 ม.ค. 61
เก็บตัวอย่างน้ำประปา ของบริษัท ศรีพงษ์ พาร์ค (2009) จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำประปา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ภาคเหนือ"

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020