อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564</div> <div dir="auto">มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย รวมทั้งด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) พืชสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ยังได้ร่วมเยี่ยมชมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.</div> <div dir="auto">ภาพ : พงศธร มานิตย์ ศวท. / ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh