ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพฯ แปลงปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชร
ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ GI กล้วยไข่กำแพงเพชร
บริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” พื้นที่อำเภอพิชัย
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP” @แม่พูล
ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ฯ" ณ วัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ ประจำปี ๒๕๖๑

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020