ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดทำคำขอ GI ผ้าหม้อห้อมแพร่ จังหวัดแพร่
ประชุมคณะกรรมการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
รับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตรา GI ทุเรียนหลง-หลินลับแลอุตรดิตถ์
ลงพื้นที่โครงการ GI ทุเรียนหลงและหลินลับแลอุตรดิตถ์
ท่านรองอธิการบดี พบ ศวท.

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020