ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานพนักงานชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ OTOP

02 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ OTOP

02 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ OTOP

23 มี.ค. 2561

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 4 อัตรา

16 มี.ค. 2561

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

21 ก.พ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

19 ก.พ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี

15 ก.พ. 2561

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานฯ

30 ม.ค. 2561

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)

09 ส.ค. 2560
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ GI กล้วยไข่กำแพงเพชร
บริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร” พื้นที่อำเภอพิชัย
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP” @แม่พูล
ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ฯ" ณ วัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ ประจำปี ๒๕๖๑
บริการวิชาการ “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพดี ตามระบบ GAP”

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020