วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ"
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน GI "สับปะรดห้วยมุ่น"
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
บรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020