ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ"
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน "โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ฯ"
ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 18 ม.ค. 61
เก็บตัวอย่างน้ำประปา ของบริษัท ศรีพงษ์ พาร์ค (2009) จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฯ
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020