ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์

คลังความรู้

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย : GI

ความร่วมมือทางวิชาการ


ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
จัดประชุมและวางแผนการดำเนินงาน การถอดองค์ความรู้ฯ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓
ร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
บริการวิชาการ : ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนราษฏร์วิทยา จ.ตาก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : ดิน ธาตุอาหารพืชฯ ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru