ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภารกิจผู้อำนวยการ
วารสารออนไลน์ประจำเดือน

บริการวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม  อัลบั้มทั้งหมด
ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ในน้ำเสีย
ร่วมสัมมนา "เทคนิคการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์สี ADMI"
ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่น
ยกระดับโอทอปด้วย วทน. จังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020