อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">ศูนย์วิทย์ฯ มรอ.</div> <div dir="auto">จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2564</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 18 สิงหาคม 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไปและประเภทสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : พงศธร มานิตย์</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์</div> <div dir="auto">ศวท.มรอ.</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh