อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">วช. X กอ.รมน. X มรอ.</div> <div dir="auto">เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลผักขวง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">[ วันที่ 16 มีนาคม​ 2564 ]</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวหน้าโครงการ การใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่นฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตถ่านชีวภาพและการผลิตถ่านดูดกลิ่น และพิธีส่งมอบอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่น”ภายใต้โครงการการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ โดยได้รับเกียรติจากนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และพันเอกหญิง กนกพร ศรีสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนายสมหมาย ยิ้มอ่ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดอบรมภาคทฤษฎี​และภาคปฏิบัติ เรื่อง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพ (Biochar) การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน การเป็นวัสดุดูดซับความชื้นและกลิ่น​ ​การสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพ​ การผลิตถ่านชีวภาพที่มีความพรุนสูง​ สมบัติของถ่านดูดกลิ่นที่ดี วิธีการผลิตถ่านดูดกลิ่น การทำงานของถ่านดูดกลิ่น 3in1 การเตรียมวัตถุดิบและการผลิตถ่านดูดกลิ่น การกำจัดความชื้นที่เหมาะสมในการผลิตถ่านดูดกลิ่น และการบรรจุถ่านลงกล่องบรรจุภัณฑ์​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">[ วันที่ 17 มีนาคม​ 2564 ]</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีส่งมอบชุดอุปกรณ์ผลิตถ่านดูดกลิ่น​ 3 IN​ 1 ให้แก่ กลุ่มคนทำถ่านตำบลผักขวง หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 6 บ้านร้องลึก และหมู่ที่ 9 บ้านโคกงาม โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีส่งมอบชุดอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่นให้กับผู้นำชุมชน ซึ่งชุดอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่นดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องบดถ่าน ชั้นตากถ่านดูดกลิ่น เครื่องอัดถ่านทรงหกเหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเจียรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับติดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และหัวหน้าโครงการ ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ พลตรี อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, พลโท กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และพันเอก ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : พงศธร มานิตย์ ศวท.มรอ.</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru