อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 และหลักสูตรการผลิตสารชีวภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ ณ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดย วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศวท.มรอ.</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1679 Line ID : @142yhgfh