อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">วช. X กอ.รมน. X มรอ.</div> <div dir="auto">เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลเมืองลีง ด้วยองค์ความรู้ วทน. สู่ชุมชนนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ของจังหวัดสุรินทร์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 10-11​ มีนาคม​ 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าโครงการ การใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่นฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตถ่านชีวภาพและการผลิตถ่านดูดกลิ่น และพิธีส่งมอบอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่น”ภายใต้โครงการ การใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีกฤษณะ วัชรเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์​ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยา​ศาสตร์​และเทคโนโลยี​ เป็นผู้กล่าว​รายงาน​ ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดอบรมภาคทฤษฎี​ เรื่อง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพ (Biochar) การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน การเป็นวัสดุดูดซับความชื้นและกลิ่น​ ​การสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพ​ การผลิตถ่านชีวภาพที่มีความพรุนสูง​ สมบัติของถ่านดูดกลิ่นที่ดี วิธีการผลิตถ่านดูดกลิ่น และการทำงานของถ่านดูดกลิ่น ภาคปฏิบัติ​ เรื่อง การเผาถ่านชีวภาพ​ การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตถ่านดูดกลิ่นและการผลิตถ่านดูดกลิ่น การกำจัดความชื้นที่เหมาะสมในการผลิตถ่านดูดกลิ่นและบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น​</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">และจัดพิธีส่งมอบชุดผลิตถ่านดูดกลิ่น​ 3 IN​ 1 ให้แก่ ชุมชนกลุ่มคนเอาถ่านตำบลเมืองลีง หมู่ที่ 4 บ้านกรูด ชุมชนกลุ่มคนเอาถ่านตำบลเมืองลีง หมู่ที่ 5 บ้านกันนังและหมู่ที่ 8 บ้านดงเค็ง และชุมชนกลุ่มคนเอาถ่านตำบลเมืองลีง หมู่ที่ 18 บ้านหลวงอุดม โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีกฤษณะ วัชรเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีส่งมอบอุปกรณ์ ซึ่งชุดผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 ดังกล่าวประกอบด้วย เครื่องบดถ่าน ชั้นตากถ่านดูดกลิ่น เครื่องอัดถ่านทรงหกเหลี่ยมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องเจียรไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับติดพลาสติกบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : พงศธร มานิตย์ ศวท.มรอ.</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru