อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ X ศูนย์วิทย์ฯ มรอ.</div> <div dir="auto">ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP : ทุเรียน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 22-23 มีนาคม​ 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตมาตรฐาน GAP (ทุเรียน) ให้แก่เกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 รุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร กิจกรรมหลักพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิต กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยได้บรรยายในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพทุเรียน ตามมาตรฐาน GAP ความสำคัญและประโยชน์ของ GAP และระบบการรับรองสินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม, วัดห้วยลึกประชานิมิต ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล และองค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : ผศ.ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯ</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru