อัลบั้มภาพ : <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto">ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto">วันที่ 4 มีนาคม 2563</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการฯ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่านภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอบ่อเกลือ ประธานพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยคุณปฏิพัทธ์ ปานสมุทร หัวหน้ากลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM) ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน พัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ และผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อหลวง ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 ราย ณ หอประชุมบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : นารีนารถ ภารังกูล</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div> </div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru