อัลบั้มภาพ : <div class="kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto">ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. X สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน</div> <div dir="auto">จัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน จังหวัดน่าน</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 24 มีนาคม 2564</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมในการพิจารณาร่างคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (สช.01) สินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน ร่างคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ และรายงานผลการดำเนินงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ สินค้าเกลือภูเขาบ่อเกลือน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน</div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q"> <div dir="auto">ภาพ/ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div> </div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru