อัลบั้มภาพ : <div dir="auto">ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. พบผู้ว่าฯ จังหวัดน่าน</div> <div dir="auto">เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำคำขอ GI เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">วันที่ 2 มีนาคม 2563</div> <div dir="auto">ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน ได้เข้าพบนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวิบูรณ์ แววบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน และนางธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เพื่อประชุมหารือและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน</div> <div dir="auto">ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</div>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru