[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
141 คน
สถิติเดือนนี้
1729 คน
สถิติปีนี้
5846 คน
สถิติทั้งหมด
108294 คน
IP ของท่านคือ 18.206.175.155
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกับผู้เข้าร่วมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการที่หนุนเสริมกระบวนการทำงานของภาคีภาคเหนือในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ สนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเรื่องพิจารณาประกอบด้วย 1.ผลการสังเคราะห์การประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.(ร่าง)กำหนดการนำเสนอผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 3.หารือกำหนดการเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีแกนนำจังหวัดและแกนนำการขับเคลื่อนงานระดับประเด็น ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และแกนนำขับเคลื่อนงานระดับประเด็น ๕ ประเด็นได้แก่ (๑) ประเด็น อาหารที่พอเพียง อย่างปลอดภัย และเข้าถึงอย่างมั่นคง (๒) ประเด็น “ชุมชนจัดการตนเองบนฐานสังคมและวัฒนธรรมล้านนา” (๓) ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (๔) ประเด็น“เหลียวหลัง แลหน้า เสริมคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์” (๕) ประเด็นกินอยู่ ฮู้ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(สภส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาคและ ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนำใช้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและ ออกแบบกลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาค
                        ๒. พัฒนาระบบข้อมูลการขับเคลื่อนงานเครือข่ายเชิงประเด็นภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๓. สร้างความเข้าใจเครื่องมือการพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนำใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเชิงประเด็น
ในเวทีมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะและ ออกแบบโครงสร้างคณะทำงานประเด็นในระดับภาค ซึ่งกอตัวจากแกนนำในระดับจังหวัด ๘ จังหวัด ถักทอเป็นเครือข่ายในระดับประเด็นที่มีการขับเคลื่อนมา ๕ ประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้น เวทีได้ออกแบบให้แกนนำจังหวัดและแกนนำประเด็นได้ระดมความคิดเพื่อพัฒนาให้เกิดกลไก ระบบโครงสร้างการดำเนินงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของการดำเนินงานในแต่ละประเด็นซึ่งมีโครงสร้างการดำเนินงานแตกต่างกันไป และได้มีการร่วมพิจารณาเครือมือถอดบทเรียนที่เป็นคู่มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายโดยใช้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ ทดลองการนำใช้คู่มือ และสรุปความเหมาะสมในการนำเครื่องมือไปปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละประเด็น อย่างไรก็ตามได้มีการสรุปการดำเนินงานร่วมกันต่อในอนาคตเรื่องการ เชื่อมความร่วมมือ ภาคีสุขภาวะ สถาบันวิชาการและสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(สภส.) ในการขับเคลื่อนเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ในระดับจังหวัด พร้อมทั้งทำข้อมูลกิจกรรมในแต่ละส่วนเป็น ปฎิทินการทำงานเครือข่าย เพื่อการสนับสนุนทางวิชาการต่อไปเพื่อความเข้มแข็งและต่อเนื่องของการพัฒนาภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (เวที 2) ภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.-สกว. (ระดับเครือข่าย)  โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อทบทวนประเด็นการวิจัยระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มรภ.และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2.ทบทวนข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพและแนวทางการเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่  3.ทบทวนหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยและยกร่างรูปแบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยและแผนกิจกรรม คู่มือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  4.วิเคราะห์แบบประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Engagement University) และ 5.วางระบบการติดตามประเมิน และวางแผนการแลกเปลี่ยนรเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จ โดยการจัดการความรู้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้นำบุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กับ คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานภาพองค์ความรู้ตามตัวชี้วัดของโครงการ กรอบประเด็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ และแผนปฏิบัติการสังเคราะห์องค์ความรู้ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561(2) ( 29/พ.ย./2561 )
    การประชุมทีมวิจัยชุดโครงการพัฒนาและยกระดับรูปแบบการจัดการโซ่อุปทานในพืชเศรษฐกิจของระบบวนเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ร่วมกับอาจารย์นักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ เพื่อชี้แจงการปรับข้อเสนอโครงการ และชี้แจงงบประมาณการวิจัยภายใต้ชุด ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสมพันธ์ ร่วมประชุมกับ นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะดำเนินงาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา  ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 256(2) ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสรุปผลเวทีการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย ปี 2 ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมการนำเสนอประเด็น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการประเมินผลกระทบของโครงการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กับ อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม และคณะอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายเจริญ นาคปิ่น ผู้อำนวยการแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณปัทมาวดี สุปิญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คุณพรศิริ ยังมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมหารือแรกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มรภ.-สกว. เข้าร่วมประชุมเตรียมเวที 2 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกิจกรรมในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดเป้าหมายและออกแบบกำหนดการประชุมเวที 2 และการนำเสนอในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 -> [จำนวน 394 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>