[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
110 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
262 คน
สถิติเดือนนี้
3408 คน
สถิติปีนี้
9105 คน
สถิติทั้งหมด
68199 คน
IP ของท่านคือ 54.227.48.147
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ศปจ. ( 21/ก.ค./2560 )
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมและมอบแนวนโยบายการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560 โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานระบบกลไกกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมของจังหวัด ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ( 20/ก.ค./2560 )
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
 
อาจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และคณะ โดยมี ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ระบบ กลไก กระบวนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ( 19/ก.ค./2560 )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร. ศิริกานต์ ธรรมยัติวงศ์ ผู้อำนวยการแผน และทีมนักวิจัยแผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมประชุมทีมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และเตรียมการลงพื้นที่ต้นแบบเพื่อคืนข้อมูลงานวิจัยสู่การนำใช้ประโยชน์ และพัฒนาบทความตีพิมพ์ผลงานวิจัยทุกโครงการในงานวันราชภัฏวิชาการ ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ อาคาร 12 เรือนต้นสัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 แผนเกษตร ( 18/ก.ค./2560 )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา แผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน  ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่วิจัย ณ บ้านสบขุ่น อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของ อ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์  นำคุณครูจินตนา ชูศรี วิทยากรพิเศษจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา มาอบรมเกษตรกร ด้านการแปรรูปผลผลิตที่ปลูกบนพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้ยังมี อ.ชวลิต รักษิการณ์ อ.วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ มาให้ความรู้ด้านการปลูกพืช  การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  การผลิตน้ำหมัก และเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กลุ่มชาวบ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างกระบวนการเรียนรู้ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
ภาพ/ข่าว : แผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ( 18/ก.ค./2560 )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560  อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ นักวิจัยและนักศึกษาภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่เพื่อจัดการข้อมูลในเทศบาลตำบลสันทรายงาม และเทศบาลตำบลเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้รับความเอื้ออาทรด้านข้อมูลและการต้อนรับจากทางเทศบาลและชาวบ้านอย่างอบอุ่น
ภาพ/ข่าว : แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18 กรกฏาคม 2560 เทิง ( 18/ก.ค./2560 )
    18 กรกฏาคม 2560
เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยนักวิจัยทั้ง 4 แผนงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายเจดีย์ชัย ในเวทีการจัดประชุมคณะกรรมการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการตนเองศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลเจดีย์ชัย โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 21 อปท. ของเครือข่ายเจดีย์ชัย ร่วมการเสวนา ทบทวนความก้าวหน้า “ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยภาคีเครือค่าย สู่การจัดการเครือข่ายสุขภาวะ” หนุนเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้ทั้ง 21 อปท. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ( 13/ก.ค./2560 )
    วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วันที่สองของการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไก ระบบการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม Engagement University ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ และคณะอาจารย์ โดยวันนี้ทางคณะได้ศึกษา“กระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยจากท้องถิ่น”ของคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยจัดการงานวิจัยแต่ละคณะและตัวแทนจากพื้นที่ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อศึกษาตัวอย่างโครงการที่ประสบผลสำเร็จแล้วเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการวางแผนจัดการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครต่อไป
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ( 12/ก.ค./2560 )
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมด้วยอาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยแต่ละคณะและผู้อำนวยการแผนงาน ทั้ง 4 แผนงาน ของโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ และคณะอาจารย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และคณะอาจารย์  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกและระบบการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม Engagement University รวมถึงการขับเคลื่อนงานของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ และการปฏิบัติการกลุ่ม “ถอดระบบบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับสังคม” โดยมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมเป็นวิทยากร
ณ ห้องพิชัยนที อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ประชุมเตรียมการไปเทิง ( 11/ก.ค./2560 )
    วันที่ 11 กรกฏาคม 2560  ประชุมเตรียมการไปเทิง
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการทั้ง 4 แผนงานในการเตรียมการประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ที่จะจัดขึ้นในเวทีประชุมกรรมการทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการตนเอง ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลเจดีย์ชัย ในวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ( 11/ก.ค./2560 )
    วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 
ดร.เสภียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม นางจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการและ อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนดำเนินโครงการ “การพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 จังหวัดอุตรดิตถ์” ณ ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/34 -> [จำนวน 333 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>