[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
68 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
127 คน
สถิติเดือนนี้
2043 คน
สถิติปีนี้
26323 คน
สถิติทั้งหมด
85417 คน
IP ของท่านคือ 54.81.76.247
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 25 กันยายน 2560 ศปจ. ( 25/ก.ย./2560 )
     วันที่ 25 กันยายน 2560
ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนากลกลสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสร้างเสริมสังคมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกำนันไพทูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ใหญ่มาโนช สุธรรมรักขติ เลขาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
วันที่ 20 กันยายน 2560 ( 20/ก.ย./2560 )
    วันที่ 20 กันยายน 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสานพลังความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy)”ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมด้วย อปท. คู่ความร่วมมือ และสำนักเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีทั้ง 9 แห่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงผู้อำนวยการกองการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้
สำหรับการขับเคลื่อนงานพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy) โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษา กับ องค์กรท้องถิ่นคู่ความรวมมือภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว(สำนัก 4) ร่วมกับเครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ผลิตครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพื่อสร้างครูที่มีความสามารถสอนให้นักเรียนในวัยประถมศึกษาสามารถเกิดทักษะอ่านออกเขียนได้เล็งเห็นว่าการอ่านและการเขียนได้เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ อีกทั้งมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นระดับชั้นอยู่ในวัยเริ่มเรียนที่ต้องมีพื้นฐานฐานการอ่านและการเขียนทางภาษาไทยที่ดี โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนสะกดคำ เนื่องจากการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร หากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อ่านและเขียนสะกดคาไม่คล่องจะทำให้การพัฒนาทางด้านการเรียนไม่ประสบผลสำเร็จ และส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรโดยภาพรวม  โดยมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินโครงการ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ผ่านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการอ่าน และเขียนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นนำไปสู่การพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมหารือเพื่อชี้แจงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับอธิการบดี ทั้ง 9 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 19 กันยายน 2560 ( 19/ก.ย./2560 )
    วันที่ 19 กันยายน 2560
สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สน.๔) และทีมงาน ร่วมกับทีมนักวิจัยเครือข่าย 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้เข้าร่วม “โครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy)” ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ สสส. ในการจัดกิจกรรมและเตรียมการพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บีบี 210 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ภาพ / ข่าว  : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
วันที่ 15 กันยายน 2560 แผนงานขยะฯ ( 15/ก.ย./2560 )
    วันที่ 15 กันยายน 2560
คณะนักวิจัยทีมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยสู่ชุมชนและคืนข้อมูลงานวิจัยสู่การนำใช้ประโยชน์ ณ หอประชุมบ้านต้นฮ่าง อบต.ป่าคา จ.น่าน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายในโครงการ สสส. และสมาชิกใน ชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกว่ากว่า 100 คน 
วันที่ 15 กันยายน 2560 ( 15/ก.ย./2560 )
     วันที่ 15 กันยายน 2560
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ฯ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วจี ปัญญาใส ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บูรณาการฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการ “โครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy)” ในการวางแผนการจัดกิจกรรม กำหนดตัวชี้วัดและงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 13 กันยายน 2560 เตรียมการ mou อ่านออกเขียนได้ ( 13/ก.ย./2560 )
    วันที่ 13 กันยายน 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ “โครงการสานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (Health Literacy)” ในการวางแผนการจัดงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซนทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมหารือแลกเปลี่ยนกับตัวแทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโรงการ 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 พระนคร ( 11/ก.ย./2560 )
     วันที่ 11 - 13 กันยายน 2560
อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา นางสาวจีราภา ดามัง รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ประพันธ์ เเจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ทีมนักวิจัย RMU เเละเจ้าหน้าที่ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเเละพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพื้นที่” เพื่อการพัฒนาทักษะของนักวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพระนครและเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
11 กันยายน 2560 ประชุมเครือข่าย ( 11/ก.ย./2560 )
    11 กันยายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  กล่าวต้อนรับ และมี รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : PR.URU.
วันที่ 9 กันยายา 2560 ลำปาง ( 8/ก.ย./2560 )
    วันที่  9 กันยายา 2560
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา นำผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ภาพ / ข่าว :  ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 9 กันยายา 2560 แม่โจ้ ( 8/ก.ย./2560 )
    วันที่  9 กันยายา 2560
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนา ร่วมศึกษาดูงานสำนักงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพ / ข่าว :  ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/36 -> [จำนวน 360 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>