[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
20 คน
สถิติปีนี้
7758 คน
สถิติทั้งหมด
221170 คน
IP ของท่านคือ 172.31.255.1
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
ปฏิทินกิจกรรม
รายการรูปภาพ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ( 26/ก.พ./2563 )
    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมต้อนรับวิทยากรในกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประเมินผลกระทบจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง ความสำคัญและหลักการประเมินผลกระทบจากการวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินผลกระทบจากการวิจัย และดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเส้นทางสู่ผลกระทบของการวิจัย และการฝึกปฏิบัติการจากโครงการวิจัย ให้แก่นักวิจัยภายใต้โครงการทุนวิจัยท้าทายไทย หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และนักวิจัยที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการวิจัยการประเมินเส้นทางผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยในระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขต จ.อุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒ นาระบบรองรับสังคมสูงวัย
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่า
งมีระบบ (SystematicReview)และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างมีระบบ (Systematic
Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สาหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยแ
ละแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ ระยะ 1, 4, 15 ปี ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน
กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
กลุ่มราชภัฏภาคใต้ กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วนการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัม
พันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.เพื่อจัดทำกรอบวิจัย
“การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการดำเนินงานนวัตกรรมพันธกิจสั
มพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับภูมิภาค”และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 20 - 21 พ.ค.2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
รการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
[จำนวน 408 อัลบัม]
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสัง/การฝึกอบรม
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( 400 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดน่าน ( 400 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] คำสั่งไปราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ( 354 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 485 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 429 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการไปร่วมเสวนา ในงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 ( 380 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ( 387 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถ ไปราชการ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ( 430 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ( 379 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ( 373 / ) โดย admin

ติดต่อมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโครงการพิเศษ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย