[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
121 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
155 คน
สถิติเดือนนี้
1785 คน
สถิติปีนี้
38899 คน
สถิติทั้งหมด
97993 คน
IP ของท่านคือ 54.82.93.116
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
ปฏิทินกิจกรรม
รายการรูปภาพ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ “การบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ( Thailand Research Expo 2018) โดยการเสวนาในครั้งมีด้วยกัน 5 ประเด็นได้แก่ บทบาทของสถาบันวิชาการต่อการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่รูปธรรมผลงาน
โดย นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กลไกและการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา   ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรณีตัวอย่างรูปธรรมผลงานการพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียน หลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตร และอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และประเด็นรูปธรรมการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาพื้นที่ กรณี ทุเรียนหลงลับแล – หลินลับแลในระบบวนเกษตร โดย นายฟื้น  โชวันดี  ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ณ ห้องประชุม Lotus suite 14 ชั้น 14 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลควร จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว จังหวัดน่าน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีพื้นที่ภาคเหนือ โดยกิจกรรมเป็นการ ทดลองการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของพื้นที่  โดยกิจกรรมในครัง้นี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยนาน
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 8 สิงหาคม อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีเรืองแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expro 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 แผนการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการ และประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อจัดทำประกาศทุนวิจัย
ภาพ/ข่าวศุนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 สิงหาคม อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีเรืองแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expro 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 แผนการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการ และประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อจัดทำประกาศทุนวิจัย
ภาพ/ข่าวศุนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 3 สิงหาคม 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 “นวัตกรรมการวิจัย บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมได้แก่ การเสวนา เรื่อง ‘‘กระบวนการเรียนรู้แบบคู่ความร่วมมือสู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน’’ โดย นายสมมาตร บัวศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย นายผจญ พูลด้วง  นายกองค์การบริการส่วนตำบลคอรุม และนายสมาน วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน และต่อด้วยกิจกรรม TED Talk “สานพลังวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมขนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ”  ประกอบด้วย ประเด็น : พลังเครือข่ายวิจัยสู่นโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โดย นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อาจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็น : พลังเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างชุมชนจัดการเรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม โดย พันจ่าโทอนุสร คำวัง  นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็น : เสริมพลังเครือข่ายองค์กรจัดการตนเองสู่สุขภาวะยั่งยืน โดย นายสมาน  วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย   ดร.ปภาดา  ชมภูนิตย์     อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ และประเด็น : พลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ  จันจุฬา  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ  ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธวิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะทำงาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

[จำนวน 376 อัลบัม]
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสัง/การฝึกอบรม
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( 190 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดน่าน ( 188 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] คำสั่งไปราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ( 183 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 260 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 232 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการไปร่วมเสวนา ในงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 ( 213 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ( 221 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถ ไปราชการ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ( 209 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ( 204 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ( 208 / ) โดย admin

ติดต่อมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโครงการพิเศษ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย