[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
110 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
232 คน
สถิติเดือนนี้
4193 คน
สถิติปีนี้
41725 คน
สถิติทั้งหมด
50968 คน
IP ของท่านคือ 54.145.117.60
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
ปฏิทินกิจกรรม
รายการรูปภาพ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ( 12/พ.ย./2560 )
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยและการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย โดยเป็นการการนำเสนอภาพรวมผลการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ทั้ง 4 ชุดโครงการ  เริ่มจากการนำเสนอภาพรวมของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นเป็นการนำเสนอ
ชุดโครงการที่ 1 ระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาด และระบบพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของการผลิตในระบบวนเกษตร โดย หัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.รัชดา คาจริง และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล
ชุดโครงการที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการดิน นา และป่า ของการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อการพัฒนาความสมดุลของระบบผลิตภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดย หัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย และอาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม
ชุดโครงการที่ 3 การจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย หัวหน้าชุดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ และอาจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์
ชุดโครงการที่ 4 ประเมินและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตรกับการผลิตการเกษตรรูปแบบอื่น เพื่อการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย โดย หัวหน้าชุดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร และอาจารย์ ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง
ทั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาในพื้นที่ในการดำเนินโครงการให้ข้อเสนอแนะ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2560 เลย ( 9/พ.ย./2560 )
    วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2560
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เเละทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนำโดย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี เเละคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสมรรถนะนักบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่และที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่" ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพ/ข่าว: บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 วันที่สองของกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลเพี่อการพัฒนา (Developmental Evaluation – DE) ในระดับงานที่ซับซ้อน นำไปสู่การถอดบทเรียน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โด ( 3/พ.ย./2560 )
    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
วันที่สองของกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลเพี่อการพัฒนา (Developmental Evaluation – DE) ในระดับงานที่ซับซ้อน นำไปสู่การถอดบทเรียน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโดยวันนี้เป็นการนำเสนอการถอดบทเรียนภายใต้ชุดโครงการฯ โดยทีมนักวิจัยทั้ง 4 แผนงาน  ได้แก่
-         การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์                                                          
-         ระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
-         การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
-         การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม
โดยมี อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์ม และทีมงาน บริษัท ปิ่นโต พลับลิชชิ่ง เป็นวิทยากร  และได้รับเกียรติจากโดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560  ณ ภาสิริรีสอร์ท ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ( 3/พ.ย./2560 )
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ร่วมด้วย หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยแต่ละคณะ ผู้อำนวยการและนักวิจัยทั้ง4 แผนงาน ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินผลเพี่อการพัฒนา (Developmental Evaluation – DE) ในระดับงานที่ซับซ้อน นำไปสู่การถอดบทเรียน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเพื่อสกัดความรู้ องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปสรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์ม และทีมงาน บริษัท ปิ่นโต พลับลิชชิ่ง เป็นวิทยากร  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560  ณ ภาสิริรีสอร์ท ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เตรียม มีนาคม 2 ( 30/ต.ค../2560 )
     วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและทีมนักวิจัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสังคม โดยมี ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกับท้องถิ่น  การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ในการเป็นศูนย์ประสานงานกลางในการจัดการด้านงานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
[จำนวน 297 อัลบัม]
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสัง/การฝึกอบรม
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( 84 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดน่าน ( 74 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] คำสั่งไปราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ( 71 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 153 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 122 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการไปร่วมเสวนา ในงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 ( 104 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ( 112 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถ ไปราชการ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ( 99 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ( 99 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ( 96 / ) โดย admin

ติดต่อมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโครงการพิเศษ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย