[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
141 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
110 คน
สถิติเดือนนี้
1728 คน
สถิติปีนี้
5845 คน
สถิติทั้งหมด
108293 คน
IP ของท่านคือ 18.206.175.155
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ( 26/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 26 ธันวาคม 2560
วันที่สองของการนำเสนอผลการดำเนินงานของนักวิจัยในการประชุมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานและเป้าหมายของชุดโครงการที่ ๓ การสังเคราะห์การจัดการมาตรฐานคุณภาพทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ และผศ.ศรีไพร  สกุลพันธ์ หัวหน้าชุดโครงการและนักวิจัยในชุดโครงการ รวมถึงการนำเสนอผลการดำเนินงานของชุดโครงการที่ ๔ การประเมินและเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของรูปแบบการเกษตรในระบบวนเกษตรรูปแบบอื่น เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย  โดย ผศ.ดร.พนินท์  นนทโคตร และอาจารย์ ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง หัวหน้าชุดโครงการ และทีมนักวิจัย
โดยได้รับเกียรติจากดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณ ธเนศ  สุนพงศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีพงษ์พาร์ค ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่การทำวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ( 25/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 25 ธันวาคม 2560
อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการประชุมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมด้วย รศ.ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ  อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่การทำวิจัย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอภาพรวมระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดย ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การสรุปผลภาพรวมการดำเนินงานระยะที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุขบำรุง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากนั้นเป็นการการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียน หลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงผลการดำเนินงานและเป้าหมายของชุดโครงการที่ ๑ ระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาด และระบบพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของการผลิตในระบบวนเกษตร โดยหัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.รัชดา  คำจริง และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา  หอมหวน และโครงการย่อยนำ
จากนั้นเป็นการเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานและเป้าหมายของชุดโครงการที่ ๒ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ดิน น้ำ และป่าของการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อการพัฒนาความสมดุลของระบบผลิตภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยหัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย  และอาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม และโครงการย่อย  และในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จะเป็นการนำเสนออีก 2 ชุดโครงการ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ( 21/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่งโดยกิจกรรมวันนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ และการนำเสนอของแต่ละมหาวิทยาลัย  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยมีทีมงาน ทีมงาน บริษัท ปิ่นโต พลับลิชชิ่ง นำโดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์ และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ  โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบล แก่งโสภา อำเภอวังทอง พิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ( 20/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 20 ธันวาคม 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง โดยเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ โดยมี อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์และทีมงาน บริษัท ปิ่นโต พลับลิชชิ่ง เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ  โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบล แก่งโสภา อำเภอวังทอง พิษณุโลก
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ( 13/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 13 ธันวาคม 2560
อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯและนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ร่วมประชุมเตรียมการเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ( 12/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ทีมงานแผนเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ หารือแนวทางจัดเวทีคืนข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะของ อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ร่วมกับผู้บริหาร อบต.เมืองจังและภาคีพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.เชาวลิต ฉิมสวย ผอ.สวพ.มรภ.บุรีรัมย์ และ อ.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผช.ผอ.สวพ.มรภ.อุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หารือการต่อยอดงานวิจัยระยะถัดไปเกี่ยวกับต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของตำบลเมืองจัง ณ ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ภาพ/ข่าว : แผนเกษตรกรรมปลอดภัยฯ
เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ( 8/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมด้วย ศวภ.(ศูนย์สนับสนุนวิชาการภาค) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)  ม.ขอนแก่น  เพื่อเตรียมความพร้อมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได้หารือแนวทางการจัดเวทีในโซนของสถาบัน วิชาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมเวทีเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงานด้วยหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 501 ชั้น 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 พระนคร day2 ( 7/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 7 ธันวาคม 2560
การประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสู่สังคมของคณะผู้บริหารและนักวิจัย รวมถึงคณะผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้  นวัตกรรมจากการดำเนินงาน และการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิทินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปฏิบัติงานของเครือข่าย มรภ. 10 แห่ง โดยมี รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ดร. พิสมัย ประชานันท ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว :  ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ( 7/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 7 ธันวาคม 2560
อาจารย์ ดร.รัชดา คาจริง และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวน หัวหน้าชุดโครงการ และทีมนักวิจัย  ชุดโครงการที่ 1 ระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาด และระบบพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของการผลิตในระบบวนเกษตร  ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ลงพื้นที่นำเสนอฐานข้อมูลสู่การนำใช้ประโยชน์ โดยผูกกับระบบการบริหารจัดการของ อบต.บ้านด่านนาขาม เพื่อให้ฐานข้อมูลมีชีวิตและยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ภาพ : ชุดโครงการที่ 1
ข่าว/เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ( 6/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560
การประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบานสาธารณะสู่สังคมและเตรียมการเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมานาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อประชุมเตรียมงาน สสส. 1 - 3 มีนาคม 2561 ในกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 และแลกเปลี่ยนรู้ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย และปฏิบัติการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรมจากการดำเนินงานของเครือข่าย โดยมีผู้บริหารโครงการและนักวิจัยจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง  เข้าร่วม ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/40 -> [จำนวน 394 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>