[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
85 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
187 คน
สถิติเดือนนี้
5086 คน
สถิติปีนี้
34287 คน
สถิติทั้งหมด
136735 คน
IP ของท่านคือ 35.153.135.60
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ( 3/ก.ค./2561 )
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางาสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.พงษ์ศํกดิ์ อ้นมอย หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี อาจารย์อิสริยพร หลวงหาญ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธนทัต สุนทรานนท์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติอาจารย์วานิสา จันทรานุสรณ์ หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะครุศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความก้าวหน้าของการดำเนินงาน อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ( 3/ก.ค./2561 )
    วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ในกิจกรรมการประชุม ‘‘ระดมพลังขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การเป็นเมืองภูเขาผลไม้ 4.0 สร้างมูลค่าจากวนเกษตรอย่างยั่งยืน’’ ภายใต้ทุนโครงการทุนวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น  ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย อาจารย์สุปราณี   จงดีไพศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่การวิจัย ตำบลบ้านด่านนาขาม เป็นต้น โดยกิจกรรมแรกเป็นการการสรุปภาพรวม ทวนสอบข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 1  และนำเสนอข้อมูลกรณีตัวอย่างประเด็นกรอบโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 โดย อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มความสมบูรณ์ประเด็นกรอบโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่วมกับ stakeholder ในพื้นจังหวัดอุตรดิตถ์  และในช่วงบ่าย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย อาจารย์สุปราณี   จงดีไพศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ประเด็นกรอบโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 พร้อมสรุปผลการประชุมและวางแผนการดำเนินงานต่อไปร่วมกัน การประชุมครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ( 3/ก.ค./2561 )
    วันที่ 22 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม การประชุม ‘‘ระดมพลังขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การเป็นเมืองภูเขาผลไม้ 4.0 สร้างมูลค่าจากวนเกษตรอย่างยั่งยืน’’ ภายใต้ทุนโครงการทุนวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่  ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ( 3/ก.ค./2561 )
    วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ธนทัต สุนทรานนท์หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล  สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน              คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปรียา  สมพืช รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.ชินวงศ์  ศรีงาม        ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหน่วยจัดการงานวิจัยคณะ(RMU)เพื่อการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 โดยกิจกรรมในวันแรกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบ กลไก กระบวนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม”   โดยอาจารย์ ดร.เถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์ความสำเร็จการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมระดับคณะ”  โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามลำดับ
ภาพข่าว / ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ( 3/ก.ค./2561 )
    
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ( 2/ก.ค./2561 )
    วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม และนางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวน อาจารย์คณะเทคโนโลยี อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการท้าทายไทย ระยะที่ 1 และ 2 มีประเด็นหารือร่วมกัน ได้แก่ การเตรียมการรายงานโครงการท้าทายไทยฉบับสมบูรณ์ และการเตรียมการเพื่อจัดการประชุมคืนข้อมูลให้พื้นที่ โดยจะมีผู้เข้าร่วมจากภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาเกษตรจังหวัด เกษตรจังหวัด ตัวแทนจากพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ( 8/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี และคณะทำงาน ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังการดำเนินงาน(สัญจร) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้และเสริมพลังการดำเนินงานกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบะกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ และการประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเอง  ณ ห้องประชุมสมเดช นิลพันธุ์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณการพันธกิจสัมพันธ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี และคณะทำงาน ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์มาสินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารีณี มาแก้ว อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงศ์ศา อาจารย์บัญชา นวนสาย อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะนักวิจัย ในกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังการดำเนินงาน(สัญจร) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จัดการความรู้และเสริมพลังการทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มหารือการบริหารจัดการระบบ กลไกการบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของแต่ละมหาวิทยาลัย การอภิปรายและหาข้อสรุปผลการประชุมและแผนปฏิบัติกาต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ( 6/มิ.ย./2561 )
    วันที่ 4 มิถุนายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี และคณะทำงาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังการดำเนินงาน(สัญจร) ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลองลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.บุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และคณะทำงาน โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้และเสริมพลังการทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายและสรุปผลการประชุมและแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมบัวเผื่อน อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลองลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 20 เมษายน 2561 ระบบฐานข้อมูล ( 20/เม.ย./2561 )
    วันที่ 20 เมษายน 2561
นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และทีมนักวิจัยศูนย์บูรณาการพันธ์กิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมวางแผนเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานในระบบ โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวอยู่ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาคารเรือนต้นสัก สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภาพ/ข่าว  ศูนย์บูรณาการพันธ์กิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/40 -> [จำนวน 399 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>