[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
68 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
127 คน
สถิติเดือนนี้
2043 คน
สถิติปีนี้
26323 คน
สถิติทั้งหมด
85417 คน
IP ของท่านคือ 54.81.76.247
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


 1. การวิจัย
 2. การเรียนการสอน
 3. การปฏิบัติงาน
 4. การเผยแพร่
 5. ความรู้ ความสนใจ
 6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
 7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
27 มีนาคม 2561 ( 27/มี.ค./2561 )
    27 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์โรงแรมเอบีน่า ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีเครือข่ายราชภัฏ กลุ่ม 2 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วม ได้แก่
 • โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดย อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน โดย อาจารย์ ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา  คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ และอาจารย์ปิยะ  กล้าประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ทั้งนี้ มห าวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมรายงานความก้าวหน้าในโครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดย  อาจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และ อาจารย์ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึงการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้โดย  ผู้ช่วยศาตราจารย์ณชพงศ  จันจุฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ และสรุปแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ( 17/มี.ค./2561 )
    วันที่ 17 มีนาคม 2561
วันที่ 2 ของการอบรมการผลิตสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 โดยวันนี้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตสื่อ / นวัตกรรมประเภทแบบฝึก โดย อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่ม 2. เรื่องการผลิตสื่อ / นวัตกรรม ประเภทหนังสือเล่มเล็ก นิทานเล่มเล็ก หนังสือทำมือ  โดยอาจารย์ธีร์กัญญา อินทอง ซึ่งมีคณะนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ที่เคยผ่านการผลิตสื่อ มาช่วยให้คำแนะนำการจัดทำและวางรูปแบบหนังสือดังกล่าวด้วย และกลุ่ม 3. เป็นการผลิตสื่อ นวัตกรรมประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย ดร.กิติศักดิ์ เกิดโต โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ( 16/มี.ค./2561 )
    

วันที่ 16 มีนาคม 2561

       ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมการผลิตสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 โดยกิจกรรมการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมเรื่องเทคนิคการพัฒนาแบบฝึกเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากร โดยในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องเทคนิคการทำหนังสือเล่มเล็ก/นิทานเล่มเล็ก/หนังสือทำมือ โดยอาจารย์ธีร์กัญญา อินทอง และการบรรยายเรื่องเทคนิคการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่ายออกเขียนได้ โดย ดร.กิติศักดิ์ เกิดโตและอาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ หนูเมือง การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ฯ ห้องประชุมพิชัยนที อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 13 มีนาคม สารคดี ( 13/มี.ค./2561 )
    วันที่ 13 มีนาคม  2561
เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ได้เข้าถ่ายทำ ณ วิทยาลัยวัววิทยา ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามพระราโชบายฯ  โดยเนื้อหาการนำเสนอจะเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาควิชาการ(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)และหน่วยงานราชการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยจะออกอากาศทางช่อง TNN24 ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยตอนที่ถ่ายทำครั้งนี้ จะออกอากาศเป็นตอนที่ 40 จาก 66 ตอน
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ( 13/มี.ค./2561 )
     วันที่ 13 มีนาคม 2561
วานนี้เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ผู้อำนวยการแผนงานทั้ง 4 แผนงาน ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการ “ รายงานความก้าวหน้านำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อการต่อยอดและยกระดับเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีคู่ความร่วมมือ” โดยจะจัดขึ้น ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เอเออาร์ ( 8/มี.ค./2561 )
    วันที่ 8 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาก ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑” ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ที่จัดขึ้นในวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ร่วมจัดงานในส่วนของห้องสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ณ Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ที่ผ่านมา
ภาพ/ข่าว: ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ( 8/มี.ค./2561 )
    วันที่ 8 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเตรียมการ การถ่ายทำสารคดีพิเศษ “ศาสตร์พระราชา” ตอนที่ 40 คนของพระราชา(ราชภัฏ) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาคารเรือนต้นสัก สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยมี ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย อาจารย์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนจากเทศบาลตำบลป่าเซ่า ร่วมหาเรือเพื่อวางแผนการนำเสนอเนื้อหาและเตรียมการเรื่องพื้นที่รวมถึงประเด็นการนำเสนอในรายการสารคดีดังกล่าว โดยจะมีการถ่ายทำในวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2561 ณ บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ( 20/ก.พ./2561 )
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
การประชุมเตรียมการ “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารและทีมนักวิจัยจากเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีตัวแทนจากพื้นที่คู่ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเพื่อสรุปประเด็นการนำเสนอของกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ( 19/ก.พ./2561 )
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมประชุมรับฟัง การเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และ ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นทีมกลางเชื่อมประสาน ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของรายงานการดำเนินงานดังกล่าว  โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ( 14/ก.พ./2561 )
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเตรียมการ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดีฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการ การจัด “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี    ข้าร่วมแลกเปลี่ยนและวางแผนการจัดกิจกรรม ณ อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/36 -> [จำนวน 360 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>