[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
87 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
187 คน
สถิติเดือนนี้
5088 คน
สถิติปีนี้
34289 คน
สถิติทั้งหมด
136737 คน
IP ของท่านคือ 35.153.135.60
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 6 กันยายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    (6 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งและอปท.คู่ความร่วมมือ จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และอปท.คู่ความมือ ดำเนินการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ (Area Based) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นภายใต้แนวคิด  “มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบพระบรมราโชวาทระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 25479) โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) “ต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  เมื่อตกลงกันแล้วให้นำยุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น” โดยกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงแนวคิดงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement University) มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและยกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนาวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยออกแบบการดำเนินงานผ่านกลไกเชิงระบบของสองหน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ที่เป็นกลไกหลักของมหาวิทยาลัย กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่กลไกหลักในพื้นที่ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานภายใต้พันธกิจ นโยบาย ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานดำเนินงานตามบทบาทหน้าของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง จาก 4 ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคู่ความร่วมมือ 210 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนำร่องดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย กับมหาวิทยาลัยและภาคีจากทุกภูมิภาค ให้เกิดกลไกเชิงระบบที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อเนื่องโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานสร้างคน สร้างการเรียนรู้            สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ร่วมกันกำหนดโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1) Research Mapping มหาวิทยาลัยร่วมอปท.วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัญหาเร่งด่วนเลือกตามความต้องการของพื้นที่เพื่อกำหนดปัญหาและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันอย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 2 เรื่อง 2) Research Program/Research Project มหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนและดำเนินการวิจัยร่วมกัน และ 3) Public Policy นำผลวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน
ผลการดำเนินงานช่วยให้เกิดการสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย การทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หนุน เสริมการขับเคลื่อนงานของกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคีสองหน่วยงานที่นำ ไปสู่กลไกชุมชนจัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะ ที่เป็นกลไกเชิงระบบพัฒนาต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ สถาบันความร่วมมือ ชุมชนท้องถิ่น สสส. การนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ทั้งภาคบรรยายและนิทรรศการ จำนวน 428 เรื่อง แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ ประเด็นเศรษฐกิจ 108 เรื่อง ประเด็นอาหารปลอดภัย 45 เรื่อง ประเด็นการดูแลสุขภาพ 81 เรื่อง ประเด็นการจัดการขยะ 118 และประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 46 เรื่อง และเวทีสะท้อนมุมมองการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รูปธรรมผลงานที่เกิดขึ้นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่งจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้และส่งผลให้เกิดกลไกเชิงระบบ ในการพัฒนาแผนที่ทิศทางการวิจัย ชุดโครงการวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์เกิดการยกระดับคุณภาพและขยายผลสู่รูปแบบพันธกิจ สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสังคม หรือ ราชภัฏโมเดล ที่ ได้จากประสบการณ์ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมที่มีรูปธรรมผล งานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และภาคีเครือข่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การระดมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวข้อ การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว “เส้นทางมหัศจรรย์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ภูเขากินได้” “เส้นทางอาหารวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสู่จานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว”  โดยกิจกรรมแรกเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรูปแบบและทิศทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันสู่การพัฒนาชุมชนบนวิถีวนเกษตรและวิถีวัฒนธรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ อรจนา แสนไชยจันทรประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาแม่โจ้ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในวิถีวัฒนธรรมอาหารและวิถีวนเกษตร โดย อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับหัวหน้าและตัวแทนแผนงานจากชุดโครงการการวิจัยอุตรดิตถ์ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน “โครงการจัดเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ “การบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ( Thailand Research Expo 2018) โดยการเสวนาในครั้งมีด้วยกัน 5 ประเด็นได้แก่ บทบาทของสถาบันวิชาการต่อการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่รูปธรรมผลงาน
โดย นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กลไกและการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา   ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรณีตัวอย่างรูปธรรมผลงานการพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียน หลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตร และอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และประเด็นรูปธรรมการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาพื้นที่ กรณี ทุเรียนหลงลับแล – หลินลับแลในระบบวนเกษตร โดย นายฟื้น  โชวันดี  ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ณ ห้องประชุม Lotus suite 14 ชั้น 14 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลควร จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว จังหวัดน่าน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีพื้นที่ภาคเหนือ โดยกิจกรรมเป็นการ ทดลองการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของพื้นที่  โดยกิจกรรมในครัง้นี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยนาน
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 8 สิงหาคม อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีเรืองแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expro 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 แผนการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการ และประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อจัดทำประกาศทุนวิจัย
ภาพ/ข่าวศุนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 สิงหาคม อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีเรืองแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expro 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 แผนการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการ และประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อจัดทำประกาศทุนวิจัย
ภาพ/ข่าวศุนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 3 สิงหาคม 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 “นวัตกรรมการวิจัย บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมได้แก่ การเสวนา เรื่อง ‘‘กระบวนการเรียนรู้แบบคู่ความร่วมมือสู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน’’ โดย นายสมมาตร บัวศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย นายผจญ พูลด้วง  นายกองค์การบริการส่วนตำบลคอรุม และนายสมาน วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน และต่อด้วยกิจกรรม TED Talk “สานพลังวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมขนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ”  ประกอบด้วย ประเด็น : พลังเครือข่ายวิจัยสู่นโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โดย นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อาจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็น : พลังเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างชุมชนจัดการเรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม โดย พันจ่าโทอนุสร คำวัง  นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็น : เสริมพลังเครือข่ายองค์กรจัดการตนเองสู่สุขภาวะยั่งยืน โดย นายสมาน  วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย   ดร.ปภาดา  ชมภูนิตย์     อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ และประเด็น : พลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ  จันจุฬา  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ  ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธวิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะทำงาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการคัดเลือก นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ระดับอาจารย์
และผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา ประจำปี 2561 เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 “นวัตกรรมการวิจัย บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานระดับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวน 14 ผลงาน และระดับอาจารย์ แบ่งเป็นการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่ นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น  ซึ่งจะมีการประกาศผลและมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธ์ พร้อมคณะอาจารย์นักวิจัย ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำบาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอศักยภาพและความต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดย นายไพโรจน์ พงษ์บุษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง นายเชิงชาญ โนจา รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และผู้เข้าร่วมประชุม  และการเสวนาแนวทางพัฒนานวัตกรรมที่สนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/40 -> [จำนวน 399 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>