[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
13 คน
สถิติเดือนนี้
52 คน
สถิติปีนี้
32745 คน
สถิติทั้งหมด
188508 คน
IP ของท่านคือ 34.204.193.85
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ( 26/ก.พ./2563 )
    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมต้อนรับวิทยากรในกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประเมินผลกระทบจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง ความสำคัญและหลักการประเมินผลกระทบจากการวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินผลกระทบจากการวิจัย และดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเส้นทางสู่ผลกระทบของการวิจัย และการฝึกปฏิบัติการจากโครงการวิจัย ให้แก่นักวิจัยภายใต้โครงการทุนวิจัยท้าทายไทย หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และนักวิจัยที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการวิจัยการประเมินเส้นทางผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยในระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขต จ.อุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน เป็นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒ นาระบบรองรับสังคมสูงวัย
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่า
งมีระบบ (SystematicReview)และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างมีระบบ (Systematic
Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สาหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยแ
ละแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ ระยะ 1, 4, 15 ปี ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน
กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
กลุ่มราชภัฏภาคใต้ กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วนการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัม
พันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.เพื่อจัดทำกรอบวิจัย
“การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการดำเนินงานนวัตกรรมพันธกิจสั
มพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับภูมิภาค”และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 20 - 21 พ.ค.2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
รการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย
แผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาบุคลาก
รวิจัยระดับภูมิภาค โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่
ยวโดยชุมชน
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคและปรับข้อเสนอโครงกา
รตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 3
ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ ปีงบประมาณ
2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.ทบทวนการดำเนินงานพัฒนาผู้นำบุคลากรวิจัยฯ
2.ทบทวนผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
และปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงสร้างสรรค์ฯ ครั้งที่ 3
ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยพื้นที่ ปีงบประมาณ
2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.ทบทวนการดำเนินงานพัฒนาผู้นำบุคลากรวิจัยฯ
2.ทบทวนผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
และปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเคยูโฮม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 22 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภั
ฏ โดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อปฏิบัติการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสู่รูปธรรมผลงานของเครื
อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสมรรถนะการสังเคราะห์องค์ความรู้นำสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโ
ยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมริเวอร์ไซด์เชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 4 มกราคม 2562 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 2.เพื่อประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 -> [จำนวน 408 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>