[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
96 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
187 คน
สถิติเดือนนี้
5097 คน
สถิติปีนี้
34298 คน
สถิติทั้งหมด
136746 คน
IP ของท่านคือ 35.153.135.60
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 4 มกราคม 2562 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 2.เพื่อประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 4 -5 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.-สกว. (ระดับเครือข่าย) และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สสส.) เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยด้านการบริหารจัดการแผนบูรณาการวิจัยและการสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานทีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับความอนุเคราะห์จากมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ผศ. ดร.อินทิรา ซาฮีร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์ ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตเพชรบุรี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว มรภ.เพชรบุรี อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมในเวทีในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การจัดแสดงผลงานโครงการกระบวนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู้การต่อยอดเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาลางสาดอุตรดิตถ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยรูปแบบการทำงานวิจัยพื้นที่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาลางสาดอุตรดิตถ์ โดยทีมนักวิจัย Signature และผู้เข้าร่วมเวที และการประกาศปฏิญญาของกลุ่มเกษตรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิชาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังวัดเพชรบุรี โดยภายในงานครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี ปัญญาใสและคณะทำงาน ได้นำผลการดำเนินจากโครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้ได้มีการมอบโล่รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ให้กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ เข้ารับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากผู้แทนองค์มนตรีในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา ชุ่มจันทร์จิรารองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อหน่วยภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด โดยกิจกรรมภายในเวทีนี้เป็นการรายงานผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้ฯ มีเนื้อหาประกอบด้วย 1.ภาพรวมความร่วมมือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 2.ภาพรวมการดำเนินงานโครงการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3.ประเด็นสาธารณสุขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ประเด็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5.ประเด็นเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.ประเด็นการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 7.ประเด็นการศึกษา 8.ประเด็นการท่องเที่ยว/สังคม วัฒนธรรมและศาสนา/เศรษฐกิจ และกรณีตัวอย่างการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.ระบบฐานข้อมูลสำหรับพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ  เพื่อการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 10.ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้หลังจากการนำเสนอแล้วได้มีการให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเวที เพื่อการพัฒนาการทำงานครั้งต่อไป  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกับผู้เข้าร่วมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการที่หนุนเสริมกระบวนการทำงานของภาคีภาคเหนือในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ สนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมกับคณะทำงานโครงการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเรื่องพิจารณาประกอบด้วย 1.ผลการสังเคราะห์การประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.(ร่าง)กำหนดการนำเสนอผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 3.หารือกำหนดการเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีแกนนำจังหวัดและแกนนำการขับเคลื่อนงานระดับประเด็น ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และแกนนำขับเคลื่อนงานระดับประเด็น ๕ ประเด็นได้แก่ (๑) ประเด็น อาหารที่พอเพียง อย่างปลอดภัย และเข้าถึงอย่างมั่นคง (๒) ประเด็น “ชุมชนจัดการตนเองบนฐานสังคมและวัฒนธรรมล้านนา” (๓) ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (๔) ประเด็น“เหลียวหลัง แลหน้า เสริมคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานพหุชาติพันธุ์” (๕) ประเด็นกินอยู่ ฮู้ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุน จากสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(สภส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาคและ ออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนำใช้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและ ออกแบบกลไกเครือข่ายเชิงประเด็นในระดับภาค
                        ๒. พัฒนาระบบข้อมูลการขับเคลื่อนงานเครือข่ายเชิงประเด็นภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
๓. สร้างความเข้าใจเครื่องมือการพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนำใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเชิงประเด็น
ในเวทีมุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะและ ออกแบบโครงสร้างคณะทำงานประเด็นในระดับภาค ซึ่งกอตัวจากแกนนำในระดับจังหวัด ๘ จังหวัด ถักทอเป็นเครือข่ายในระดับประเด็นที่มีการขับเคลื่อนมา ๕ ประเด็นดังที่กล่าวมาข้างต้น เวทีได้ออกแบบให้แกนนำจังหวัดและแกนนำประเด็นได้ระดมความคิดเพื่อพัฒนาให้เกิดกลไก ระบบโครงสร้างการดำเนินงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของการดำเนินงานในแต่ละประเด็นซึ่งมีโครงสร้างการดำเนินงานแตกต่างกันไป และได้มีการร่วมพิจารณาเครือมือถอดบทเรียนที่เป็นคู่มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายโดยใช้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ เทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ ทดลองการนำใช้คู่มือ และสรุปความเหมาะสมในการนำเครื่องมือไปปรับใช้ในพื้นที่ของแต่ละประเด็น อย่างไรก็ตามได้มีการสรุปการดำเนินงานร่วมกันต่อในอนาคตเรื่องการ เชื่อมความร่วมมือ ภาคีสุขภาวะ สถาบันวิชาการและสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์(สภส.) ในการขับเคลื่อนเวที โชว์ แชร์ เชื่อม ในระดับจังหวัด พร้อมทั้งทำข้อมูลกิจกรรมในแต่ละส่วนเป็น ปฎิทินการทำงานเครือข่าย เพื่อการสนับสนุนทางวิชาการต่อไปเพื่อความเข้มแข็งและต่อเนื่องของการพัฒนาภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (เวที 2) ภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.-สกว. (ระดับเครือข่าย)  โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อทบทวนประเด็นการวิจัยระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มรภ.และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2.ทบทวนข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพและแนวทางการเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่  3.ทบทวนหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยและยกร่างรูปแบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยและแผนกิจกรรม คู่มือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง  4.วิเคราะห์แบบประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Engagement University) และ 5.วางระบบการติดตามประเมิน และวางแผนการแลกเปลี่ยนรเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จ โดยการจัดการความรู้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้นำบุคลากรวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กับ คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานภาพองค์ความรู้ตามตัวชี้วัดของโครงการ กรอบประเด็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ และแผนปฏิบัติการสังเคราะห์องค์ความรู้ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 -> [จำนวน 399 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>