[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
202 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
222 คน
สถิติเดือนนี้
3328 คน
สถิติปีนี้
3328 คน
สถิติทั้งหมด
62422 คน
IP ของท่านคือ 54.226.179.247
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 เมืองจัง ( 7/ก.ค./2560 )
     วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
เมื่อวันที่ 5  กรกฏาคม 2560 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดการเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรแปลงใหญ่ :โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัย แผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยหัวหน้าโครงการ อ.วรรณี ทองระย้า อ.จิราภรณ์ ภู่เทศ และ นักศึกษาเอกการพัฒนาชุมชน 3 คน ลงพื้นที่ อบต. เมืองจัง มีประเด็นงานที่ได้พูดคุยกับทางกลุ่มสรุปประเด็นดังนี้
1.สมาชิกกลุ่มมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองที่นอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผัก
2.สมาชิกกลุ่มเห็นความสำคัญของงานวิจัยและอยากเรียนรู้ร่วมกันโดยเสนอว่า ให้สร้างกระบวนการเรียนรู้งานเมล็ดพันธุ์ ผักเนื่องจากมีวงรอบของการเพาะปลูก 3-4 เดือน ซึ่งจะทำให้กระบวนการเรียนรู้ในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์รูปแบบต่างๆที่สมบูรณ์ขึ้น โดยเสนอให้มีแปลงปลูกร่วมในพื้นที่นารวม
3.อยากให้ทางทีมวิจัยเสริมเรื่ององค์ความรู้ในการจัดเก็บ การบริหารจัดการและเรื่องของปุ๋ย ฮอร์โมนเสริม จุลินทรีย์ฯลฯ อุปกรณ์ ถังหมัก 100 ลิตร จำนวน 6 ถัง
ภาพ/ข่าว : แผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ( 30/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 30 มิถุนายน 2560
การนำเสนอความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 10 แห่ง โดยคณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้ อธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารและผู้ดำเนินงานโครงการฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า ( 29/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 29 มิถุนายน 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง   โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร อาจารย์ และคณะนักวิจัย  ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 1 และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ทั้ง 10 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีดังนี้
-          แนวทางการสังเคราะห์ระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม”
-          แนวทางการสังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการต่อยอดและพัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับภูมิภาคหรือภูมินิเวศ และระดับประเทศ 
-          ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
จัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
โดยการ สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
27 มิถุนายน 2560 ( 29/มิ.ย./2560 )
    27 มิถุนายน 2560
ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ปิยวรรณ  ปาลาศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหารแต่ละคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ในการเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนต้นแบบ ณ วิทยาลัยวัววิทยา บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บิหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่า ร่วมด้วยแกนนำชุมชน(หมู่บ้านนิรชราและหมู่บ้านโขยด) ให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ( 22/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 22 มิถุนายน 2560
อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย ผู้อำนวยการแผนงานฯ และทีมนักวิจัยภายในกลุ่มแผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จัดขึ้นในวันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม  อาคาร ICT ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศรีเทพ ( 20/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 20 มิถุนายน 2560
อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมงาน ''การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อำเภอสุขภาวะเขตสุขภาพที่ 2 ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์'' โดยเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนอำเภอสุขภาวะของตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ห้วยน้ำรี ( 16/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนงานรวมถึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และร่วมกำหนดตารางการดำเนินงานตามระยะโครงการฯ ณ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 แผนงานย่อยแผนเกษตร ( 16/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 16 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นักวิจัยโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ภายในกลุ่มแผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำโดยหัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.สมคิด ทุ่นใจ ดร.พีระพล  ขุนอาสา อ.จุฬาลัษณ์ มหาวัน และนักศึกษา  ออกเก็บข้อมูลในพื้นที่ อบต.เมืองจัง จ.น่าน และ ทต.เม็งราย จ.เชียงราย
ภาพ / ข่าว :   แผนงานวิจัยระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ( 15/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ให้เกียรติร่วมเปิดงาน  โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้นายธีระ อิสระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ร่วมนำเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี และผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ  และการนำเสนอกลไกการขับเคลื่อน โดยนายสมบูรณ์ ด่านรัชตกุล  นายอำเภอท่าปลา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่
- หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
- พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์
- เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
- หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าฯ
ร่วมด้วย รองอธิการบดีฯ คณะบดีและรองคณะบดีฯแต่ละคณะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  คณาจารย์และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้    
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ( 13/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 13 มิถุนายน 2560
อาจารย์ปิยวรรณ  ปาลาศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ รศ.ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วยหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยแต่ละคณะ (RMU) ทีมรองผู้อำนวยการและผู้ช่วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมประชุมเตรียมการ  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิกฤติอุดมศึกษา : แนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับการเปลี่ยนผ่านของประเทศ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/33 -> [จำนวน 322 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>