[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
36 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
91 คน
สถิติเดือนนี้
2174 คน
สถิติปีนี้
23503 คน
สถิติทั้งหมด
82597 คน
IP ของท่านคือ 54.162.165.158
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ( 25/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 25 ธันวาคม 2560
อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการประชุมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการ “วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมด้วย รศ.ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ  อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่การทำวิจัย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอภาพรวมระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดย ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา การสรุปผลภาพรวมการดำเนินงานระยะที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุขบำรุง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากนั้นเป็นการการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียน หลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงผลการดำเนินงานและเป้าหมายของชุดโครงการที่ ๑ ระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาด และระบบพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของการผลิตในระบบวนเกษตร โดยหัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.รัชดา  คำจริง และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา  หอมหวน และโครงการย่อยนำ
จากนั้นเป็นการเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานและเป้าหมายของชุดโครงการที่ ๒ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ดิน น้ำ และป่าของการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร เพื่อการพัฒนาความสมดุลของระบบผลิตภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยหัวหน้าชุดโครงการ อาจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย  และอาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม และโครงการย่อย  และในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จะเป็นการนำเสนออีก 2 ชุดโครงการ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ( 21/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 21 ธันวาคม 2560
วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่งโดยกิจกรรมวันนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ และการนำเสนอของแต่ละมหาวิทยาลัย  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยมีทีมงาน ทีมงาน บริษัท ปิ่นโต พลับลิชชิ่ง นำโดย อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์ และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ  โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบล แก่งโสภา อำเภอวังทอง พิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ( 20/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 20 ธันวาคม 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง โดยเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ โดยมี อ.วรเชษฐ เขียวจันทร์และทีมงาน บริษัท ปิ่นโต พลับลิชชิ่ง เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ  โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบล แก่งโสภา อำเภอวังทอง พิษณุโลก
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ( 13/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 13 ธันวาคม 2560
อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย หัวหน้าชุดโครงการวิจัยฯและนักวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ร่วมประชุมเตรียมการเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องพิชัยสงคราม อาคาร ICIT ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ( 12/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ทีมงานแผนเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ หารือแนวทางจัดเวทีคืนข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะของ อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ร่วมกับผู้บริหาร อบต.เมืองจังและภาคีพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.เชาวลิต ฉิมสวย ผอ.สวพ.มรภ.บุรีรัมย์ และ อ.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผช.ผอ.สวพ.มรภ.อุตรดิตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หารือการต่อยอดงานวิจัยระยะถัดไปเกี่ยวกับต้นแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของตำบลเมืองจัง ณ ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
ภาพ/ข่าว : แผนเกษตรกรรมปลอดภัยฯ
เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ( 8/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมด้วย ศวภ.(ศูนย์สนับสนุนวิชาการภาค) และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)  ม.ขอนแก่น  เพื่อเตรียมความพร้อมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ได้หารือแนวทางการจัดเวทีในโซนของสถาบัน วิชาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมเวทีเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงานด้วยหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 501 ชั้น 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 พระนคร day2 ( 7/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 7 ธันวาคม 2560
การประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายสู่สังคมของคณะผู้บริหารและนักวิจัย รวมถึงคณะผู้ดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้  นวัตกรรมจากการดำเนินงาน และการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิทินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะปฏิบัติงานของเครือข่าย มรภ. 10 แห่ง โดยมี รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ดร. พิสมัย ประชานันท ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว :  ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ( 7/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 7 ธันวาคม 2560
อาจารย์ ดร.รัชดา คาจริง และอาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวน หัวหน้าชุดโครงการ และทีมนักวิจัย  ชุดโครงการที่ 1 ระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดการระบบธุรกิจเกษตรเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาด และระบบพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติของการผลิตในระบบวนเกษตร  ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยโครงการท้าทายไทย ลงพื้นที่นำเสนอฐานข้อมูลสู่การนำใช้ประโยชน์ โดยผูกกับระบบการบริหารจัดการของ อบต.บ้านด่านนาขาม เพื่อให้ฐานข้อมูลมีชีวิตและยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ภาพ : ชุดโครงการที่ 1
ข่าว/เผยแพร่ : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ( 6/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560
การประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบานสาธารณะสู่สังคมและเตรียมการเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมานาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อประชุมเตรียมงาน สสส. 1 - 3 มีนาคม 2561 ในกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 และแลกเปลี่ยนรู้ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย และปฏิบัติการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรมจากการดำเนินงานของเครือข่าย โดยมีผู้บริหารโครงการและนักวิจัยจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง  เข้าร่วม ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เตรียมการ ( 4/ธ.ค./2560 )
    วันที่ 4 ธันวาคม 2560
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกับ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการจัดประชุมเตรียมการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่สังคม และประชุมเตรียมการ “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีม : ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมเพื่อเตรียมการถอดบทเรียนการดำเนินงานเครือข่าย มรภ. 10 แห่งในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/36 -> [จำนวน 353 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>