[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
116 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
180 คน
สถิติเดือนนี้
4379 คน
สถิติปีนี้
41911 คน
สถิติทั้งหมด
51154 คน
IP ของท่านคือ 54.144.57.183
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ( 23/ส.ค./2560 )
    วันที่ 23 สิงหาคม  2560
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และ ผศ.จรูญ คำทิพย์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมด้วยทีมนักวิจัย ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อเตรียมการงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรมการจัดการตนเองเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่”  ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการประชุมเตรียมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เครือข่าย 10 มรภ. ( 16/ส.ค./2560 )
    วันที่ 16 สิงหาคม 2560
การประชุมเพื่อเตรียมการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017” ของเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเป็นการเสนอประเด็นการเสวนาและการวางแผนการดำเนินงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 256 รวมถึงการประชุมเพื่อเตรียมการ “การสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการตนเองเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจากเครือข่าย 10 มรภ.ทีมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ อาคารเรือนต้นสัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 มอบโล่ ( 16/ส.ค./2560 )
    วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัล ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดผลงานวิจัย หน่วยจัดการงานวิจัยดีเด่น นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่นระดับอาจารย์ และผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่พันธกิจสัมพันธ์ สร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลนักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ประกอบด้วย
    ๑.๑ นักบริหารจัดการงานวิจัยเด่น ระดับหน่วยงาน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ๑.2 นักบริหารจัดการงานวิจัยเด่น ระดับชุดโครงการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วจี ปัญญาใส สังกัดคณะครุศาสตร์
๒. รางวัลหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ดีเด่น ได้แก่ หน่วยจัดการงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. รางวัลนักวิจัยเด่น ได้แก่ อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประกอบด้วย ผลงานวิจัยเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ระดับนักศึกษา ประกอบด้วย
     5.๑ ผลงานวิจัยกลุ่มสังคมศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัยเด่น ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาล ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์  โดย  นาย พลยุทธ ปิติมาศ และคณะ
     ๕.2 ผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลผลงานวิจัยเด่น ได้แก่ ผลงานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานเพชร และนางสาวเบญจภรณ์ ปิงยศ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม
          6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
          6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คำทิพย์ ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ยังมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการส่งผลงานวิจัยประกวดในครั้งนี้ ซึ่งจะทำการมอบเพื่อเป็นเกียรติประวัติไว้ในโอกาสต่อไป
ภาพ : นักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ / ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
15 สิงหาคม 2560 ( 15/ส.ค./2560 )
    15 สิงหาคม 2560
ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ และทีมนักวิจัยจากเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา “ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2560 โดยกิจกรรมเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล การใช้งาน เพื่อสร้างระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักวิจัยในโครงการและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ บ้านริมน้ำ อุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ( 10/ส.ค./2560 )
    วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะอาจารย์ ในการศึกษาระบบ กลไก กระบวนการบริหารจัดการ งานบริหารวิชาการเพื่อการบริการวิชาการ งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึงการบริหารงานโครงการและหลักสูตรในการบริหารการวิจัยรวมถึงหน่วยจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ( 9/ส.ค./2560 )
    วันที่ 9 สิงหาคม 2560
การนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ระดับอาจารย์ ผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น  และผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณามอบรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่พันธกิจสัมพันธ์ สร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยวันนี้เป็นการนำเสนอผลงานนักบริหารจัดการงานวิจัยเด่นระดับอาจารย์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ (RMU) และแผนงานชุดโครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผศ.จรูญ คำทิพย์ และผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ร่วมด้วย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงาน
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ( 9/ส.ค./2560 )
    วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
นางสาวณัฐกานต์ พรามนาค ปลัดอำเภอท่าปลา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม             เชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.เสรี แสงอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะอาจารย์หัวหน้าแผนแม่บท 3 แผน ได้สอบถามข้อมูลและ       แนวทางในการจัดทำโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 – 2563ฯ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนจาก 5 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา ชั้น 2 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ( 8/ส.ค./2560 )
    วันที่ 8 สิงหาคม 2560
อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น  และผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณามอบรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่พันธกิจสัมพันธ์ สร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในวันนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยปีนี้ผลงานของนักศึกษาได้มีการคิดสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะ นำโดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะอาจารย์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนออย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมพิชัยนทีและห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น ๔ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ( 4/ส.ค./2560 )
     วันที่ 4 สิงหาคม 2560  
กิจกรรมการประชุม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ จังหวัดอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2560 นำโดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายไพทูรย์ พรหมน้อย นายยกสมาคมฯ พร้อมกับประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภายในการประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ ที่จะจัดขึ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ประชุม ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 สิงหาคม 2560 เลย ( 2/ส.ค./2560 )
    2 สิงหาคม 2560
ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา และคณะ เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสมรรถนะการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่” โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีประเด็นในการวิจัย 4 ประเด็น คือ การศึกษาเด็กและเยาวชน สุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอบรมได้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ให้มีศักยภาพการทำงานที่ดีขึ้น การอบรมจัดขึ้น ณ  ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/30 -> [จำนวน 297 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>