[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
210 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
288 คน
สถิติเดือนนี้
4452 คน
สถิติปีนี้
40731 คน
สถิติทั้งหมด
143179 คน
IP ของท่านคือ 34.236.190.216
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ( 29/พ.ย./2561 )
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง นางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับหัวหน้าและตัวแทนแผนงานจากชุดโครงการการวิจัยอุตรดิตถ์ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน “โครงการจัดเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ “การบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ( Thailand Research Expo 2018) โดยการเสวนาในครั้งมีด้วยกัน 5 ประเด็นได้แก่ บทบาทของสถาบันวิชาการต่อการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่
โดย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การใช้นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่รูปธรรมผลงาน
โดย นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กลไกและการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา   ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรณีตัวอย่างรูปธรรมผลงานการพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียน หลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านเกษตร และอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และประเด็นรูปธรรมการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาพื้นที่ กรณี ทุเรียนหลงลับแล – หลินลับแลในระบบวนเกษตร โดย นายฟื้น  โชวันดี  ผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ณ ห้องประชุม Lotus suite 14 ชั้น 14 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลควร จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว จังหวัดน่าน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีพื้นที่ภาคเหนือ โดยกิจกรรมเป็นการ ทดลองการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของพื้นที่  โดยกิจกรรมในครัง้นี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยนาน
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 8 สิงหาคม อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีเรืองแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expro 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 แผนการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการ และประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อจัดทำประกาศทุนวิจัย
ภาพ/ข่าวศุนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 8 สิงหาคม อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย และอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในการประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีเรืองแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเสวนา เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expro 2018) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ณ เซ็นทรัสเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีเรื่องพิจารณา ได้แก่ ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทยปี 2 แผนการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการ และประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อจัดทำประกาศทุนวิจัย
ภาพ/ข่าวศุนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 3 สิงหาคม 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 “นวัตกรรมการวิจัย บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมได้แก่ การเสวนา เรื่อง ‘‘กระบวนการเรียนรู้แบบคู่ความร่วมมือสู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน’’ โดย นายสมมาตร บัวศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย นายผจญ พูลด้วง  นายกองค์การบริการส่วนตำบลคอรุม และนายสมาน วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน และต่อด้วยกิจกรรม TED Talk “สานพลังวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมขนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ”  ประกอบด้วย ประเด็น : พลังเครือข่ายวิจัยสู่นโยบายขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โดย นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อาจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็น : พลังเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างชุมชนจัดการเรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม โดย พันจ่าโทอนุสร คำวัง  นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็น : เสริมพลังเครือข่ายองค์กรจัดการตนเองสู่สุขภาวะยั่งยืน โดย นายสมาน  วังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย   ดร.ปภาดา  ชมภูนิตย์     อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ และประเด็น : พลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ  จันจุฬา  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนภาคใต้ตอนล่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี    ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าวศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ( 15/ส.ค./2561 )
    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกับ  ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธวิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะทำงาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการคัดเลือก นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ระดับอาจารย์
และผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักศึกษา ประจำปี 2561 เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 “นวัตกรรมการวิจัย บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานระดับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวน 14 ผลงาน และระดับอาจารย์ แบ่งเป็นการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่ นักบริหารจัดการงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น  ซึ่งจะมีการประกาศผลและมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : ราชภัฏวิชาการประจำปี ๒๕๖1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธ์ พร้อมคณะอาจารย์นักวิจัย ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามเสริมพลังเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านนาบง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำบาก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอศักยภาพและความต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดย นายไพโรจน์ พงษ์บุษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง นายเชิงชาญ โนจา รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่และผู้เข้าร่วมประชุม  และการเสวนาแนวทางพัฒนานวัตกรรมที่สนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าร่วมเวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการ ‘‘วิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านการเกษตรและอาหารของจังหวัดอุตรดิตถ์’’ โดยกิจกรรมในเวทีเป็นการนำเสนอผลการวิจัยของอาจารย์นักวิจัย 2 ชุดโครงการ ได้แก่ 1. ระบบสารสนเทศทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยโครงการย่อย 8 โครงการ และ 2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ดิน น้ำและป่าของการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลในระบบวนเกษตร ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  เวทีนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ( 9/ส.ค./2561 )
    วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวจีรภา ดามัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาจารย์ศิโรจน์ พิมายรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเจ้าหน้าที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘‘การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้และเสริมพลังการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ’’ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ผลการขับเคลื่อนงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก 3) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เตรียมความพร้อมการปิดโครงการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 อีกด้วย
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/41 -> [จำนวน 407 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>