[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
96 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
187 คน
สถิติเดือนนี้
5097 คน
สถิติปีนี้
34298 คน
สถิติทั้งหมด
136746 คน
IP ของท่านคือ 35.153.135.60
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
ปฏิทินกิจกรรม
รายการรูปภาพ
วันที่ 4 มกราคม 2562 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 2.เพื่อประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ 4 -5 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้การวิจัยพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.-สกว. (ระดับเครือข่าย) และ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สสส.) เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโกวิทต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสมรรถนะผู้นำบุคลากรวิจัยด้านการบริหารจัดการแผนบูรณาการวิจัยและการสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานทีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับความอนุเคราะห์จากมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ผศ. ดร.อินทิรา ซาฮีร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์ ผศ.พัชริน ดำรงกิตติกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตเพชรบุรี ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว มรภ.เพชรบุรี อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมในเวทีในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การจัดแสดงผลงานโครงการกระบวนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู้การต่อยอดเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาลางสาดอุตรดิตถ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยรูปแบบการทำงานวิจัยพื้นที่เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาลางสาดอุตรดิตถ์ โดยทีมนักวิจัย Signature และผู้เข้าร่วมเวที และการประกาศปฏิญญาของกลุ่มเกษตรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิชาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังวัดเพชรบุรี โดยภายในงานครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี ปัญญาใสและคณะทำงาน ได้นำผลการดำเนินจากโครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้ได้มีการมอบโล่รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ให้กับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ เข้ารับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากผู้แทนองค์มนตรีในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ( 25/ก.พ./2562 )
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา ชุ่มจันทร์จิรารองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อหน่วยภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด โดยกิจกรรมภายในเวทีนี้เป็นการรายงานผลการประเมินสถานภาพองค์ความรู้ฯ มีเนื้อหาประกอบด้วย 1.ภาพรวมความร่วมมือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 2.ภาพรวมการดำเนินงานโครงการประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 3.ประเด็นสาธารณสุขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ประเด็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5.ประเด็นเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.ประเด็นการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 7.ประเด็นการศึกษา 8.ประเด็นการท่องเที่ยว/สังคม วัฒนธรรมและศาสนา/เศรษฐกิจ และกรณีตัวอย่างการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย แผนบูรณการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.ระบบฐานข้อมูลสำหรับพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ  เพื่อการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ 10.ยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้หลังจากการนำเสนอแล้วได้มีการให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเวที เพื่อการพัฒนาการทำงานครั้งต่อไป  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

[จำนวน 399 อัลบัม]
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสัง/การฝึกอบรม
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( 287 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดน่าน ( 297 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] คำสั่งไปราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ( 257 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 369 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 307 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการไปร่วมเสวนา ในงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 ( 285 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ( 294 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถ ไปราชการ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ( 309 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ( 278 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ( 276 / ) โดย admin

ติดต่อมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโครงการพิเศษ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย