[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
Facebook
FacebookLink
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค../2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
157 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
127 คน
สถิติเดือนนี้
2593 คน
สถิติปีนี้
59505 คน
สถิติทั้งหมด
161953 คน
IP ของท่านคือ 3.227.208.153
(Show/hide IP)
poll

   ระบุวัตถุประสงค์การดาวน์โหลดเอกสารท่านนำไปใช้งานด้านใด


  1. การวิจัย
  2. การเรียนการสอน
  3. การปฏิบัติงาน
  4. การเผยแพร่
  5. ความรู้ ความสนใจ
  6. การตัดสินใจเชิงนโยบาย
  7. การวางแผนธุรกิจ
  
ปฏิทินกิจกรรม
รายการรูปภาพ
วันที่ 6 กันยายน 2562 ( 10/ก.ย./2562 )
    วันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้เกียรติเป็นมาประธานในพิธีเปิดและมอบ นโยบายในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน โดยการจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนข้อมูลผลการดำเนินการวิจัยโครงการฯ ในช่วงเช้ามีการนำเสนอภาพรวมของโครงการ ประกอบด้วย 1.ภาพรวมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี 2.การนำเสนอข้อมูลโครงการฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเปิดเวทีเติมเต็มความสมบูรณ์ของข้อมูล โดย Project Manager (PM) จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน 3.การนำเสนอข้อมูลโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาแผนการเงิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ทีมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาแผนการเงินฯ จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน และ 4.นำเสนอข้อมูลโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศรายครัวเรือนฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และเปิดเวทีเติมเต็มความสมบูรณ์ของข้อมูล โดย อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น หัวหน้าโครงการ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวทางการวางแผนการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพื้นที่ โดย Project Manager (PM) จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน และการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนและเติมเต็มความสมบูรณ์ของแผนการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพื้นที่ การจัดเวทีครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒ นาระบบรองรับสังคมสูงวัย
2.เพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรวิจัยระดับภูมิภาคเพื่อปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 ภูมิภาคที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรมอย่า
งมีระบบ (SystematicReview)และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างมีระบบ (Systematic
Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
สาหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยแ
ละแผนบูรณาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิ
ทยาลัยราชภัฏ ระยะ 1, 4, 15 ปี ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน
กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์ กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ
กลุ่มราชภัฏภาคใต้ กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วนการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงแรมเอบีน่า กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัม
พันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2.เพื่อจัดทำกรอบวิจัย
“การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการดำเนินงานนวัตกรรมพันธกิจสั
มพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับภูมิภาค”และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 7 ภูมิภาค ได้แก่
กลุ่มราชภัฏตะวันตก กลุ่มราชภัฏอีสานบน กลุ่มราชภัฏรัตนโกสินทร์
กลุ่มราชภัฏศรีอยุธยา กลุ่มราชภัฏภาคเหนือ กลุ่มราชภัฏภาคใต้
กลุ่มราชภัฏอีสานล่าง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วันที่ 20 - 21 พ.ค.2562 ( 6/ส.ค./2562 )
    
รการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews)
และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื่อเสริมสมรรถนะการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำหรับนักวิจัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ (Systematic reviews) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และใช้ประโยชน์เชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม
[จำนวน 408 อัลบัม]
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสัง/การฝึกอบรม
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ( 304 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการที่จังหวัดน่าน ( 317 / ) โดย admin
[ 19/พ.ย./2559 ] คำสั่งไปราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ( 266 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 390 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2559 ] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( 320 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการไปร่วมเสวนา ในงาน การประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 ( 296 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต2 ( 303 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถ ไปราชการ ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ ( 326 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ไปร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ( 288 / ) โดย admin
[ 15/มี.ค./2559 ] ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ( 288 / ) โดย admin

ติดต่อมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายโครงการพิเศษ
แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย