อัลบั้มภาพ : <p>ศูนย์วิทย์ฯ บริการวิชาการ การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงเรียนราษฏร์วิทยา จ.ตาก<br />.<br />วันที่ 8 ตุลาคม 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยนางสาวมีนา กรมมี และนางสาวนารีนารถ ภารังกูล นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษา แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนราษฏร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อนำไปวิเคราะห์ทดสอบตามขั้นตอนต่อไป<br />.<span class="text_exposed_show"><br />ภาพ : นารีนารถ ภารังกูล<br />ข่าว : วัชระ มูลจันทร์<br />ศวท.มรอ.</span></p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru