ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการ

1. ไปที่เว็บไซต์เพื่อสมัครสมาชิก คลิกที่ "สมัครสมาชิก"

2. กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก และยืนยันบัญชีการใช้งานที่อีเมล์ที่ระบุ

3. เข้าสู่ระบบจะพบหน้าส่งบทความวิชาการซึ่งจะแสดงบทความที่เคยส่งตีพิมพ์แสดงพร้อมสถานะขั้นตอนการดำเนินงาน

4. คลิกส่งบทความกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิชาการ กดส่งบทความ จากนั้นบทความจะเข้าสู่ระบบรอรับการตีพิมพ์

5. สามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ อินจันทร์|10/01/2018 15:59:59
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312