ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดทำวารสารแต่ละปีอ่านเพิ่มเติม
การสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความวิชาการอ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด
ประเภทบทความวิชาการ
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาการเข้ารหัสลับข้อมูล
อื่นๆ
ปฏิทินการดำเนินงานวารสาร
วารสารวิชาการ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2
อ่านทั้งหมด
ปฏิทินการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปฏิทินการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 2560 ฉบับที่ 2

28/9/2017    -    28/9/2017 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการ
29/9/2017    -    29/9/2017 ส่งบทความวิชาการเข้าสู่ระบบ
30/9/2017    -    30/9/2017 คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ
1/10/2017    -    1/10/2017 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ
2/10/2017    -    2/10/2017 ปรับแก้บทความวิชาการ
3/10/2017    -    3/10/2017 จัดทำวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4/10/2017    -    4/10/2017 ตรวจสอบรูปแบบวารสารวิชาการ
5/10/2017    -    5/10/2017 ปรับแก้วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6/10/2017    -    6/10/2017 เผยแพร่วารสารวิชาการ
วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1300 โทรสาร 055-411096 ต่อ 1312