อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 17 ตุลาคม 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พจนีย์ ชุมแสง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />.<br />ภาพ : ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศวท.มรอ.</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru