อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 25 กันยายน 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิน ธาตุอาหารพืช โรคแมลง การใช้สารชีวภัณฑ์กับการป้องกันโรคและแมลง และการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งภายในกิจกรรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาคทฤษฎี<span class="text_exposed_show"> เรื่องดินและธาตุอาหารพืช : สารชีวภัณฑ์กับการป้องกันโรคและแมลง และในภาคปฏิบัติ เรื่องธาตุอาหารพืช : บิวเวอร์เรีย จุลินทรีย์บาซิลลัสธูริงจิเอนซิส (BT) และการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลง : การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา<br />.<br />ภาพ : มีนา กรมมี<br />ข่าว : วัชระ มูลจันทร์<br />ศวท.มรอ.</span></p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru