อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 2 กรกฎาคม 2563<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ จัดพิธีมอบเตาเผาถ่านชีวภาพ แก่เกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ ยิปซั่มและสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่พืชไร่และนาข้าวจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการ วทน. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรือ<span class="text_exposed_show">งเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการอบรมเข้ารับมอบเตาเผาถ่านชีวภาพ จำนวน 32 ราย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />.<br />ภาพ/ข่าว : วัชระ มูลจันทร์<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ.</span></p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru