อัลบั้มภาพ : <p>ศูนย์วิทย์ฯ มรอ. X วช. X จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าสร้างเกษตรกรต้นแบบ ผลิตถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และอาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพ ยิปซั่ม และสารชีวภัณฑ์ ในพื้นที่พืชไร่และนาข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการ วทน. เกษตรกรต้นแบบ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดข วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 32 ราย ได้แก่ เกษตรกรปลูกข้าวโพด ผัก ข้าว กระเทียม หอมแดง-หอมแบ่ง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . สำหรับในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรม ภาคทฤษฎี : การผลิตถ่านชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของถ่านชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดิน ดินและธาตุอาหารพืช การสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพและเทคนิคการเผาถ่านชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์กับการป้องกันโรคและแมลง ภาคปฎิบัติ : การเผาถ่านชีวภาพ ธาตุอาหารพืช และการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคแมลง บรรยายโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี, สิบเอกวีระชัย วงศ์ชู และนักวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . ซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าวได้มีการปฏิติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดเตรียมจุดให้บริการสำหรับล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล การตรวจคัดกรองวัดไข้ บริการแจกหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนบันทึกข้อมูลก่อนเข้าและออกจากสถานที่อบรมอีกด้วย . ภาพ/ข่าว : วัชระ มูลจันทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ.</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru