อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 1-2 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน "ถ่านชีวภาพสู้ภัยแล้ง" และนิทรรศการ "ราชินีแห่งขุนเขาน้ำปาด GI สับปะรดห้วยมุ่น" ภายในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru