อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ ดร.ปิยสุดา เทพนอก ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ . ภาพ/ข่าว : วัชระ มูลจันทร์/พงศธร มานิตย์ ศวท.มรอ.</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru