อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปืดงาน มรอ.เกษตรแฟร์ 62 และร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน GI สับปะรดห้วยมุ่น และโครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ฯ ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตหมอนไม้ ภาพ : พงศธร มานิตย์/ศวท.มรอ. ข่าว : วัชระ มูลจันทร์/ศวท.มรอ.</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | Science and Technology Center, URU.
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1678 Line ID : @scicenteruru