อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 4 ธันวาคม 2561<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจ้งหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาตรวจสอบคุณบัติและความเหมาะสมของรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020