อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 <br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ และคณะทำงานโครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับสมัคร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) "ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์" และ "ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์" รวมทั้งได้ชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง และตำบลแม่พูล ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020