อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561</p> <p>ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ และคณะทำงานโครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ที่ประสงค์ขอใช้ตรา GI ในพื้นที่ตำบลนานกกก และพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020