อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561<br />ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ <br />นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมกับนำเสนอผลงานการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 และร่วมกันปรึกษาหาแนวการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020