อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ <br />นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <br />เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 : กลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020