อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์<br />นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br />อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายลือ เกิดสาย อสวท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน และบริการวิชาการการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แก่เกษตรอำเภอท่าปลา ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020