อัลบั้มภาพ : <p>วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และ อ.ดร.พจนีย์ แสงมณี พร้อมบุคลากร ได้นำแกนนำกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านนาป่าคา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จำนวน 22 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด        ในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมูลวัวอัดเม็ดคุณภาพสูง ณ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์</p>


อัลบัมทั้งหมด

 

 


ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Science and Technology Center Uttaradit Rajbhat University
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel. 0-5541-6601-20,0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296,0-5541-6020